ხატი, რომელიც ადამიანებს ეპიდემიების დროს შეეწევა

რელიგია 14 Mar 2020 02:36

ლუკა მახარობელს ხატი "ადვოკატა" სინას მთაზე, საიდუმლო სერობის დარბაზში დაუწერია

ია აბულაშვილი

(12.03.2020)კომენტარები:

ფართი შოპი