"იმე­დი მაქვს, რომ ქარ­თვე­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რე­ბი ისეთ სიმ­ღე­რას და­წე­რენ, „ევ­რო­ვი­ზი­ის“ კონ­კურ­სან­ტის­თვის, რო­მე­ლიც მარ­თლაც სე­რი­ო­ზულ ემო­ცი­ას გა­მო­იწ­ვევს" - რუსკა მაყაშვილი

ინტერვიუ 07 Dec 2019 00:03

მსა­ხი­ობ რუს­კა მა­ყაშ­ვილს არა­ერ­თი შოუ წა­უყ­ვა­ნია და ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბაც აქვს, თუმ­ცა შოუს წამ­ყვა­ნი მარ­ტო არას­დროს ყო­ფი­ლა, ყო­ველ­თვის მე­წყვი­ლე ჰყავ­და. ახლა, პირ­ვე­ლად მიჰ­ყავს მარ­ტოს მე­გა­შოუ „სა­ქარ­თვე­ლოს ვარ­სკვლა­ვი“.


„ამ­ხე­ლა პრო­ექ­ტი ორის­თვი­საც რთუ­ლი წა­საყ­ვა­ნია, მაგ­რამ აბა­ლან­სე­ბენ ერ­თმა­ნეთს. აქ მარ­ტოს გი­წევს სა­ჭი­რო ემო­ცია ბო­ლომ­დე და­ი­ჭი­რო, რომ არ და­ე­ცეს მუხ­ტი. ამი­ტომ, ხმა­მა­ღა­ლი შე­ძა­ხი­ლე­ბი, ხმა­მაღ­ლა ლა­პა­რა­კი, ჟეს­ტე­ბი, სა­ჭი­რო ემო­ცია გჭირ­დე­ბა, მაგ­რამ რაც უნდა ხმა­მაღ­ლა წი­ო­დე და კი­ო­დე, თუ ემო­ცია შიგ­ნი­დან არ მოგ­ყვე­ბა, საქ­მე ხა­რის­ხი­ა­ნად მა­ინც არ გა­მო­დის. ჩემ­თვის ეს პრო­ექ­ტი რა­ღაც­ნა­ი­რად საყ­ვა­რე­ლია, ძა­ლი­ან მიყ­ვარს და მგო­ნია, რომ საქ­მე­საც ასე უნდა მი­უდ­გე,“ - ამ­ბობს რუს­კა მა­ყაშ­ვი­ლი და AMBEBI.GE-სთან ასე გა­ნაგ­რძობს სა­უ­ბარს:


- კონ­ცერ­ტის წაყ­ვა­ნი­სას, რო­დე­საც სცე­ნა­ზე გვერ­დით პარტნი­ო­რი გყავს, კომ­ფორ­ტია და თან, ისე­თი პარტნი­ო­რი, რო­გო­რიც ვა­ნი­კო თარ­ხნიშ­ვი­ლია. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ამ საქ­მე­ში დიდი გა­მოც­დი­ლე­ბა მაქვს, მა­ინც ძა­ლი­ან ვი­ნერ­ვი­უ­ლე, რო­დე­საც გა­ვი­გე, რომ პრო­ექ­ტში, სცე­ნა­ზე მარ­ტო უნდა ვმდგა­რი­ყა­ვი.


კონ­ცერ­ტი ზე­პი­რად მიმ­ყავს, ერ­თა­დერ­თი „ყუ­რია,“ რაც მაქვს. პრო­ექ­ტი ყო­ველ­თვის ფან­ტას­ტი­კუ­რად მი­დის, შოუ სა­ა­თი­ვი­თაა აწყო­ბი­ლი, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი ხდე­ბა, შე­იძ­ლე­ბა, „ყური“ გა­გე­თი­შოს და ათა­სი რამ მოხ­დეს, - ამ რა­ღა­ცებ­ზე ვფიქ­რობ­დი. ახლა კი იმას ვი­ტყვი, რომ სცე­ნა­ზე მარ­ტო მუ­შა­ო­ბა­ზე დიდი კომ­ფორ­ტი არა­ფე­რია.


ახა­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბაა და საქ­მე­ში კი­დევ ერთი წინ გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯი, რომ პირ­და­პირ ეთერ­ში მარ­ტომ შევ­ძე­ლი ამ­ხე­ლა შოუს წაყ­ვა­ნა. დიდი მად­ლო­ბა პრო­დი­უ­სე­რებს, რომ მენ­დნენ.


- ამ შემ­თხვე­ვა­ში, რეპ­ლი­კას პარტნი­ორ­თან აუ­დი­ტო­რი­ას­თან მუდ­მი­ვი კონ­ტაქ­ტი ცვლის?


- კი, პარტნი­ო­რის რეპ­ლი­კას აღარ ელო­დე­ბი და ამ შემ­თხვე­ვა­ში კონ­ტაქტს იმ აუ­დი­ტო­რი­ას­თან უკეთ ამ­ყა­რებ, რო­მე­ლიც დარ­ბაზ­ში ზის. ამ დროს მეტი იმპრო­ვი­ზა­ცი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბა გეძ­ლე­ვა... მე და ვა­ნი­კო ისე­თი შე­თა­მა­შე­ბუ­ლი ვი­ყა­ვით, რომ ყვე­ლა­ფერ­თან ერ­თად, იმპრო­ვი­ზა­ცი­აც მშვე­ნივ­რად გა­მოგ­ვდი­ო­და...


- მაგ­რამ ამ­ჯე­რად ცალ-ცალ­კე გი­წევთ შო­უ­ე­ბის წაყ­ვა­ნა...


- კი, რა თქმა უნდა. ყვე­ლას თა­ვის გა­მო­ხატ­ვის უფ­ლე­ბა აქვს და არ­ჩევ­ნის გა­კე­თე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა... მე და ვა­ნი­კო ვმე­გობ­რობთ, კონ­ტაქ­ტი მუდ­მი­ვად გვაქვს... ასე რომ, ჩვენს ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში არა­ფე­რი შეც­ვლი­ლა.


- ზოგ­ჯერ მა­ყუ­რე­ბე­ლი ამ­ბობს, რომ შოუს წამ­ყვა­ნე­ბი ძა­ლი­ან ყვი­რი­ა­ნო... რას იტყვი ამა­ზე?


- ყვი­რილ­საც გა­აჩ­ნია, ეს არის ლა­ივ­შოუ და მა­ღალ რე­გის­ტრში უნდა წა­იყ­ვა­ნო. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, რომ აქ ხალ­ხია მთა­ვა­რი და გა­დამ­წყვე­ტი, რად­გა­ნაც ვემ­ზა­დე­ბით „ევ­რო­ვი­ზი­ის­თვის“. აღ­მოჩ­ნდა, რომ გა­საკ­ვი­რად უკვე ბევ­რი ზარი და ხმა შე­მო­დის. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჯერ სამი ლა­ი­ვი იყო, ხომ ვამ­ბობ, სა­ოც­რად ბევ­რი ხმა შე­მო­ვი­და. რაც კარ­გია და იმა­ზე მე­ტყვე­ლებს, რომ ხალ­ხი აქ­ტი­უ­რა­დაა ჩარ­თუ­ლი.


- თე­ატ­რის მსა­ხი­ო­ბი ხარ - ერთ-ერთ მთა­ვარ სცე­ნა­ზე გი­წევს თა­მა­ში, ამ ორ საქ­მეს შო­რის რა სხვა­ო­ბაა, - ორი­ვე შემ­თხვე­ვა­ში სცე­ნა­ზე დგა­ხარ...


- თე­ატ­რში რა­ღაც პე­რი­ო­დი სა­რე­პე­ტი­ცი­ოდ გვაქვს და სცე­ნა­ზე უკვე ყვე­ლა­ნა­ი­რად მომ­ზა­დე­ბუ­ლი გა­დი­ხარ. ლა­ივ­კონ­ცერ­ტე­ბი პირ­და­პი­რი ეთე­რია და მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბი­თაა სავ­სე, რო­გორც ვთქვი, ყვე­ლა­ფე­რი შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს. თან, სა­რე­პე­ტი­ცი­ოდ იმ­დე­ნი დრო არ არის, რო­გორც თე­ატ­რში, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ პრო­ექ­ტში ყვე­ლა­ფე­რი აწყო­ბი­ლია, ჩვე­ნი პრო­დაქ­შე­ნის წევ­რე­ბი აკ­რო­ბა­ტე­ბი­ვით მუ­შა­ო­ბენ, მაგ­რამ სა­ში­ნე­ლი ად­რე­ნა­ლი­ნია პრე­მი­ე­რის თა­მა­შიც.


რო­დე­საც ამ ლა­ი­ვე­ბის წინ ბევ­რს ვნერ­ვი­უ­ლობ­დი, სა­კუ­თარ თავს ვუ­თხა­რი, - სა­ჭი­რო არ არის ასე­თი გან­ცდა. ამ ყვე­ლაფ­რის­გან თავ­ბრუ არ და­გეხ­ვეს-მეთ­ქი და საქ­მეს, რო­გორც სპექ­ტაკლს ისე მი­ვუ­დე­ქი. ახლა ვამ­ბობ ხოლ­მე, რომ სპექ­ტაკ­ლი მაქვს სა­თა­მა­შო. ოღონდ, ცოტა რე­ა­ლის­ტუ­რი, რად­გა­ნაც ბო­ლომ­დე თე­ატ­რი ეს არ უნდა იყოს. ჩემი მიდ­გო­მე­ბი მაქვს და ამ ყვე­ლაფ­რით ვა­ბა­ლან­სებ...


- შო­უ­სა და სპექ­ტაკ­ლის შემ­დეგ დაღ­ლა თა­ნა­ბა­რია?


- ძა­ლი­ან იღ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნი მა­შინ, რო­დე­საც საქ­მე­ში დებს სულს, გულს და ემო­ცი­ას. თე­ატ­რში ზოგ­ჯერ შე­იძ­ლე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი გა­ა­კე­თო, მაგ­რამ მა­ყუ­რებ­ლის­გან იმ კონ­კრე­ტულ დღეს სწო­რი ემო­ცია არ წა­მო­ვი­დეს, მაგ­რამ თუ შე­სა­ბა­მი­სი ემო­ცია ვიგ­რძე­ნი, მა­შინ ენერ­გი­ე­ბის გაც­ვლა ხდე­ბა. მოკ­ლედ, სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რა­დაა ყვე­ლა­ფე­რი.


„სა­ქარ­თვე­ლოს ვარ­სკვლა­ვის“ შემ­დეგ ვიღ­ლე­ბი, მაგ­რამ ისე­თი გან­ცდა მაქვს, რომ კი­დევ ახალ შოუს წა­ვიყ­ვან­დი, ეს იმის ფონ­ზე, როცა ლა­ი­ვამ­დე ორი სრუ­ლი რე­პე­ტი­ცია მაქვს ხოლ­მე გავ­ლი­ლი.


- ამ­დენ ენერ­გი­ას გა­რეთ რომ ხარ­ჯავ, სახ­ლში თუ გრჩე­ბა დრო და ენერ­გია და ვის უნა­წი­ლებ?


- რა თქმა უნდა, ოჯახს, ილი­ას, მე­უღ­ლეს, ჩემი ოჯა­ხის წევ­რებს, ჩემს ძმას, რო­მე­ლიც 12 წლის არის... მგო­ნია, რომ ადა­მი­ანს ყვე­ლაფ­რის მოს­წრე­ბა შე­უძ­ლია. არც ერთ დროს და წამს არ ვკარ­გავ. ასე რომ, ბევრ რა­მეს გა­და­სა­რე­ვად ვა­ხერ­ხებ.


- ქალ­ბა­ტო­ნი თა­მა­რი, რო­გორც შოუს წამ­ყვანს, რო­გორ გა­ფა­სებს?


- მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ჩემი ყვე­ლა­ზე მკაც­რი შემ­ფა­სე­ბე­ლია, რაც ჩემ­თვის კარ­გია და ამის გამო სულ ვცდი­ლობ, არ მოვ­დუნ­დე, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ჩემი ლა­ი­ვი მოს­წონს, კმა­ყო­ფი­ლია, გი­ჭი­რავს ენერ­გი­აო.


- მშვე­ნი­ე­რი კონ­კურ­სან­ტე­ბი არი­ან, ვინც არ უნდა გა­ი­მარ­ჯვოს, ნე­ბის­მი­ე­რი შეძ­ლებს „ევ­რო­ვი­ზი­ის “ კონ­კურ­სან­ტო­ბას. რო­გორ ფიქ­რობ, იქ რა შე­დე­გე­ბი გვექ­ნე­ბა?


- ჩვე­ნი კონ­კურ­სან­ტე­ბი­დან, ვინც უნდა წა­ვი­დეს, ყვე­ლა ფან­ტას­ტი­კუ­რია. „ევ­რო­ვი­ზი­ას“ თა­ვის წე­სე­ბი აქვს, რო­გორც არ უნდა იყოს, იქ მოხ­ვედ­რა მუ­სი­კო­სის­თვის დიდი ტრამ­პლი­ნია. უარ­მა­ზარ სცე­ნა­ზე გა­მო­დი­ხარ და მსოფ­ლიო გი­ყუ­რებს. იმე­დი მაქვს, რომ ქარ­თვე­ლი კომ­პო­ზი­ტო­რე­ბი ისეთ სიმ­ღე­რას და­წე­რენ, „ევ­რო­ვი­ზი­ის“ კონ­კურ­სან­ტის­თვის, რო­მე­ლიც მარ­თლაც სე­რი­ო­ზულ ემო­ცი­ას გა­მო­იწ­ვევს.


ამი­ტომ უნდა და­ი­წე­როს რა­ღაც ასე­თი სიმ­ღე­რა, უნდა და­ინ­თოს ცე­ცხლი „ევ­რო­ვი­ზი­ის“ სცე­ნა­ზე.


კომენტარები:

ფართი შოპი