"ბოლო დროს ლიფზე უარი ვთქვი, ლიფი რომ მაცვია უფრო დიდი მიჩანს"- ია ფარულავა

ყვითელი 20 Nov 2019 01:44


კომენტარები:

ფართი შოპი