"კაცი ოჯახის თავია, ქალი - კისერი, საითაც უნდა იქით მიაბრუნებს"- ხატია სიჭნავა

ხალხის ხმა 05 Nov 2019 17:31


კომენტარები:

ფართი შოპი