"ქვეყანას ვინ მართავს, უკვე წარმოდგენაც კი რთულია"- ნიკა გვარამია

ხალხის ხმა 14 Oct 2019 09:34

"მსგავსი სიტყვათ შეთანხმება არ მომსვლია აზრად, და წარაწერას თუ ვნახავდი, საზეიმოდ ჩამოკიდებულს, მით უმეტეს.


ქვეყანას ვინ მართავს, უკვე წარმოდგენაც კი რთულია."


კომენტარები:

ფართი შოპი