"ოპოზიციაში ბრძოლისათვის, არც მხოლოდ განათლება, რიტორიკოსობა, ოჯახისშვილობაა საჭირო, კაცი უნდა იყო!"- ცოტნე გამსახურდია

Facebook ამბები 29 Jul 2019 13:23

"იცით, რა არის? ოპოზიციაში ბრძოლისათვის არც მხოლოდ განათლება, რიტორიკოსობა, ოჯახისშვილობა ან ტიტულ-რეგალიებია საჭირო. არის ასეთი რამ, რაც არ იწონება და ხელით ვერ შეეხები, ძალიან სუბიექტურია, სპეკულაციურია, მაგრამ გადამწყვეტ როლს თამაშობს პოლიტიკურ აქტორებს, სუბიექტებს შორის ურთიერთობაში: კაცი უნდა იყო!


ხსენებული თვისება არ გააჩნიათ არც პლასტელინ მარგველაშვილს, არც კამსამოლა უსუფაშვილს, კომბალა ლევანა ვასაძეს, თუ სხვათა და სხვათა. ამიტომ მათდამი არც ნდობაა, არც პატივისცემა, არც მათი სამომავლო ხედვისა და ბრძოლის დაიჯერება რამე. რა თქმა უნდა, ამაში არც მაჩოობა და ქალებში სირბილი იგულისხმება და არც "ქუჩის" მენტალობა.


ჰო, ქალებთან უკაცრავად, ქალური პოლიტიკური იდიოსინკრაზია, მენტალობა, ჩემთვის ისე კარგად არაა ცნობილი, და არც არის ახლა აქ ამის განხილვის ადგილი."


კომენტარები:

ფართი შოპი