"ზედიზედ მეორე ჯანდაცვის მინისტრად ინიშნება საჩხერის კლინიკის დირექტორი, გულისამრევი მონობაა ამის გულხელდაკრეფილი ყურება"- ნიკა გვარამია

ხალხის ხმა 18 Jun 2019 14:38

"ზედიზედ მეორე ჯანდაცვის (ყველაზე ფართო მანდატის და დიდი ბიუჯეტის სამინისტროა) მინისტრად ინიშნება საჩხერის კლინიკის დირექტორი - ივანიშვილის პირადი მცირე რეგიონული პოლიკლინიკის გამგე.


გულისამრევი მონობაა ამის გულხელდაკრეფილი ყურება, მეგობრებო. და კიდევ უფრო გულისამრევია, მონობას შეგუებულების ყურება, მეგობრებო."


კომენტარები:

ფართი შოპი