"თემურ ლენგის არ შეშინებიათ და სააკაშვილის გეშინიათ?! ასეთი მხდალები ხართ?!"-გუბაზ სანიკიძე

05 Dec 2018 04:21

loading...

კომენტარები:

ფართი შოპი