"ქართული ოცნება" წალენჯიხაში, 2013-2018 წლებში განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტების სიას აქვეყნებს

20 Nov 2018 21:18

"ქართული ოცნება", წალენჯიხაში, 2013-2018 წლებში განხორციელებული მნიშვნელოვანი პროექტების სიას აქვეყნებს:• დაიგო 50.9 კმ გზა
• აშენდა 38 ხიდი და ხიდ-ბოგირი
• ჩატარდა ნაპირსამაგრ 38 პროექტი
• განხორციელდა წყალმომარაგების პროექტები
• მიმდინარეობს ჯვრის წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა

• შეიქმნა 1 საწარმო და გაფართოვდა 3 საწარმო
• დაფინანსდა მიკრო და მცირე მეწარმეობის - 86 პროექტი

• რეაბილიტაცია 20 სკოლა
• უფასო ტრანსპორტით უზრუნველყოფილია 30 სკოლის 1663 მოსწავლე
• სკოლის მოსწავლეები უზრუნველყოფილნი არიან უფასო სახელმძღვანელოებით
• აშენდა 4 საბავშვო ბაღი და სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა 32 საბავშვო ბაღში
• რეაბილიტირდა პროფესიული კოლეჯი „ლაკადა“/ იგეგმება სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა

• შეღავათიანი აგროკრედიტით ისარგებლა 105-მა პირმა
• შეიქმნა 13 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი
• დაფინანსდა ხეხილის ბაღის გაშენება
• აგროდაზღვევის ფარგლებში მოსავალი დააზღვია 427-მა პირმა. დაზღვეულ იქნა 1.2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების მოსავალი
• დაფინანსდა ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია 325 ჰა ფართობზე
• პროექტ „მობილური ექსტენციის" ფარგლებში ფარგლებში 12 სოფელში 700-მდე ფერმერს გაეწია კონსულტაცია

• სახლი მიწის ნაკვეთით გადაეცა 49 დევნილ ოჯახს (პროგრამა „სოფლად სახლი“ )
• საცხოვრებელი ფართი დაუკანონდა 213 დევნილ ოჯახს

• ყველა მოქალაქისთვის სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის მიზნით ამოქმედდა საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა
• შესაძლებელი გახდა C ჰეპატიტით დაავადებული ყველა მოქალაქის უფასო მკურნალობა
• 30%-ით გაიზარდა სოფლის ექიმებისა და ექთნების ხელფასი
• საჩინოს თემში აშენდა ამბულატორია
• განახლდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტოპარკი
• დაიწყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარების თანამშრომელთა ხელფასების მატება
• ყოველი მესამე და შემდეგი ბავშვის დაბადებისთვის დაწესებული ფულადი დახმარება უკვე მიიღო 278-მა ბავშვმა, გაიცა ჯამში 707 550 ლარი
• დაგეგმილია პოლიციის შენობის მშენებლობა წალენჯიხაში
• განახლდა პოლიციის ავტოპარკი. განახლების პროცესი გრძელდება
• გაიხსნა საზოგადოებრივი ცენტრი სოფელ ჯგალში
• რეაბილიტირდა სქურის ეკლესია

loading...

კომენტარები:

ფართი შოპი