არჩილ გამზარდია: შეცდომაა - მიშას აშენებული ჰოსპიტალი. სწორია - საქართველოს მოსახლეობის გადასახადებით აშენებული ჰოსპიტალი

არჩილ გამზარდია, ტელეწამყვანი:


ეცდომაა - მიშას აშენებული ჰოსპიტალი.


სწორია - საქართველოს მოსახლეობის გადასახადებით აშენებული ჰოსპიტალი.


თავად მიშას ხელფასიც საქართველოს მოსახლეობის მიერ გადახდილია. გაგიკვირდებათ და ამჟამინდელ ხარჯებსაც ჩვენ ვიხდით. 


კონკრეტული პირის მიერ აშენებული მაშინ ჰქვია თუ პირადი სახსრებითაა შექმნილი საზოგადო სარგებლიანობისათვის.კომენტარები:

ფართი შოპი