დათუნა მგელაძე ქორწინდება - ვინ არის მომღერლის რჩეული? ფოტოები ნიშნობის ცერემონიიდან

მომ­ღე­რა­ლი და­თუ­ნა მგე­ლა­ძე ქორ­წინ­დე­ბა. გა­სულ კვი­რას ნიშ­ნო­ბის ცე­რე­მო­ნია შედ­გა. მომ­ღერ­ლის რჩე­უ­ლი ჟურ­ნა­ლის­ტი ნინო ფუტ­კა­რა­ძეა, რო­მე­ლიც "რუს­თა­ვი 2"-ის თა­ნამ­შრო­მე­ლია.


ნიშ­ნო­ბის ცე­რე­მო­ნია ღია ცის ქვეშ, მე­გობ­რე­ბის გა­რე­მოც­ვა­ში გა­ი­მარ­თა..ცე­რე­მო­ნი­ის ფო­ტო­ე­ბი კი წყვი­ლის მე­გობ­რებ­მა სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში გა­ავ­რცე­ლეს.

კომენტარები:

ფართი შოპი