როგორ გამოიყურებოდა კახა კალაძის დიზაინერი მეუღლე გუშინდელ წარდგენაზე - ანუკი არეშიძის ფოტოები

ყვითელი 21 Jul 2021 13:42

გუ­შინ მთაწ­მინ­დის პარკში, სა­დაც "ქარ­თულ­მა ოც­ნე­ბამ" თბი­ლი­სის მე­რო­ბის კან­დი­და­ტად კახა კა­ლა­ძე წა­რად­გი­ნა, სა­ზო­გა­დო­ე­ბის უამ­რა­ვი ცნო­ბი­ლი სახე ეს­წრე­ბო­და. ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე იმ­ყო­ფე­ბო­და ასე­ვე მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის გე­ნე­რა­ლუ­რი მდივ­ნი­სა და მოქ­მე­დი მე­რის დი­ზა­ი­ნე­რი მე­უღ­ლე ანუ­კი არე­ში­ძე. თუმ­ცა პრე­ზენ­ტა­ცი­ას არ ეს­წრე­ბოდ­ნენ მე­რის შვი­ლე­ბი. ანუ­კი არე­ში­ძემ ღო­ნის­ძი­ე­ბის­თვის აკა­დე­მი­უ­რი სტი­ლი და თეთ­რი ფერი შე­არ­ჩია...

ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თვის, კახა კა­ლა­ძე 2013 წლი­დან დღემ­დე პარ­ტია "ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის" გე­ნე­რა­ლუ­რი მდი­ვა­ნია. 2012 - 2017 წლებ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ენერ­გე­ტი­კის მი­ნის­ტრი/ვიცე-პრე­მი­ე­რი იყო. 2017 წლი­დან დღემ­დე კახა კა­ლა­ძე დე­და­ქა­ლა­ქის მე­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბას იკა­ვებს.

რო­გორც ცნო­ბი­ლია, ად­გი­ლობ­რი­ვი თვთმმარ­თვე­ლო­ბის არ­ჩევ­ნე­ბი მიმ­დი­ნა­რე წლის 2 ოქ­ტომ­ბერს გა­ი­მარ­თე­ბა.


ამბები.ge კომენტარები:

ფართი შოპი