როგორ ცნობდნენ ბებიები და ბაბუები ამინდის პროგნოზს ბუნებაზე დაკვირვებით - 11 ხალხური მეთოდი

სხვადასხვა 06 Apr 2021 14:44

ამინ­დის ცვლი­ლე­ბე­ბი­სა და გა­უ­ა­რე­სე­ბის შე­სა­ხებ, შე­გიძ­ლი­ათ თქვენ თა­ვად­ვე შე­ი­ტყოთ წი­ნას­წარ. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ გაშ­ლილ სივ­რცე­ში ხართ და გაქვთ იმის სა­შუ­ა­ლე­ბა, რომ ცას და­აკ­ვირ­დეთ.


1. გამ­თე­ნი­ი­სას ცა თუ წი­თელ ფერს მი­ი­ღებს, ელო­დეთ ამინ­დის გა­უ­ა­რე­სე­ბას.


2. სა­ღა­მოს ქა­რის გაძ­ლი­ე­რე­ბა მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია ამინ­დის მკვეთ­რი ცვლი­ლე­ბის.


3. მზის და­მალ­ვა ფარ­თო ზო­მის ღრუბ­ლებ­ში ასე­ვე გვა­უ­წყებს, რომ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ამინ­დის გა­უ­ა­რე­სე­ბა.


4. თუ შე­ნიშ­ნეთ, რომ დი­ლით და სა­ღა­მოს ნამი მკვეთ­რად შემ­ცი­რე­ბუ­ლია, ელო­დეთ ცივ ამინ­დებს.


5. მერ­ცხლე­ბის მი­წას­თან ახ­ლოს ფრე­ნა, მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია ამინ­დის გა­უ­ა­რე­სე­ბი­სა.


ალ­ბათ, ბავ­შვო­ბა­ში ყვე­ლას გვიკ­ვირ­და, რა­ნა­ი­რად ხვდე­ბოდ­ნენ ჩვე­ნი დიდი ბე­ბი­ე­ბი და ბა­ბუ­ე­ბი მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ამინ­დის პროგ­ნოზს, თან ისე, რომ ყო­ველ­თვის ამარ­თლებ­და. აი, ასე, და­აკ­ვირ­დე­ბოდ­ნენ ცას, ცხო­ვე­ლებს, ან მცე­ნა­რე­ებს და გა­გაფრ­თხი­ლებ­დნენ - „ხვალ კარ­გი ამინ­დი იქ­ნე­ბა,“ ან პი­რი­ქით, „თბი­ლად ჩა­იც­ვი, იწ­ვი­მებს სა­ღა­მოს.“ ახლა კი, გა­გიმ­ხელთ პა­ტა­რა სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბებს, თუ რო­გორ ახერ­ხე­ბენ ისი­ნი ჩვენს გა­ო­ცე­ბას.

1. თუ სა­ღა­მოს, ქა­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბა ზღვი­დან მთის­კენ იქ­ნე­ბა მი­მარ­თუ­ლი, მა­შინ კარგ ამინდს უნდა ელო­დოთ.


2. თუ მი­მო­ზა მო­ი­წყენს და ფოთ­ლებს ძირს და­უშ­ვებს, წვი­მა წა­მო­ვა.


3. როცა ნა­ხი­რი ჯგუ­ფად გროვ­დე­ბა, ეს წვი­მის მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია.


4. თუ გა­ზა­ფხულ­ზე კურ­დღლებს ბეწ­ვი დიდ­ხანს არ სცვი­ვათ, ცივი ამინ­დე­ბი დიდ­ხანს გაგ­რძელ­დე­ბა.


5. თუ დი­ლით, ადრე, ბა­ლა­ხი მშრა­ლია, ღა­მით აუ­ცი­ლებ­ლად იწ­ვი­მებს.


6. თუ კატა მო­კუნ­ტუ­ლია, მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ყინ­ვა, თუ ზურ­გზე წევს - დარი, თუ კე­დელს ფხაჭ­ნის - ავ­და­რი.


ამბები.ge

კომენტარები:

ფართი შოპი