"გამორჩეულად უყვარს პატრიარქს ირაკლი... მოვა დრო, ირაკლი თავის სათქმელს კიდევ იტყვის..."

11 Mar 2018 17:41

ნინო ჯღარკავა, გაზისა და ნავთობის კორპორაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი:


_გამორჩეულად უყვარს პატრიარქს ირაკლი, ეს იცოდა ყველამ და მტერიც მუდამ ბევრი ყავდა,დღეს მტერმაც და მოყვარემაც იგრძნო ამ ბიჭის ფასი! მოვა დრო, ირაკლი თავის სათქმელს კიდევ იტყვის ,პატრიარქის სიყვარული დიდი ტვირთი და პასუხისმგებლობაა!

კომენტარები:

ფართი შოპი