"ეროვნების აღმნიშვნელი გრაფა უნდა აღდგეს საქართველის მოქალაქის პირადობის მოწმობაში!"

18 Feb 2018 01:07

სანდრო ბრეგაძე:


_"ქართული მარშის" მოთხოვნაა-ეროვნების აღმნიშვნელი გრაფა უნდა აღდგეს საქართველის მოქალაქის პირადობის მოწმობაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ?

კომენტარები:

ფართი შოპი