"რატომ ვარ ისტერიკაში? არ შემიძლია მტირალი სოფოს ყურება, უფროსი შვილი ქვეყანაში ვერ ჩამოდის-მეშიანია რამე არ მოუწყონ, საშუალო შვილს ნერვიულობისგან ენა ებმება, უმცროს გოგოს სტრესისგან ვიტილიგოთი დაავადდა. მე დიდი ხანია შეგუებული ვარ, რომ ციხეში ჯდომა მომიწევს"

TV - ამბები 14 Dec 2020 00:55


კომენტარები:

ფართი შოპი