შეიქმნა ახალი - გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება

12 Feb 2018 18:55

რეფორმა გრძელდება


შეიქმნა ახალი - გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება:


განათლების მიღებისა და დასაქმების მიზნით, ასევე დასვენებისა და უქმე დღეებში, მსჯავრდებულებს დაწესებულების დროებით დატოვების უფლება ექნებათ.


ცვლილებები შევიდა პატიმრობის კოდექსსა და მის თანმდევ 18 კანონში. ვრცლად იხილეთ: http://gov.ge/sasjelagsruleba/


#სასჯელაღსრულებისრეფორმა #რეფორმა2018

loading...

კომენტარები:

ფართი შოპი