"ზარზეიმით აღვნიშნავთ ჩამყაყებული, დაუმარხავი და გახრწნილი უნივერსიტეტის იუბილეს!"- თამარ კაკაბაძე

10 Feb 2018 21:40

თამარ კაკაბაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული:


_კარგი იქნებოდა თსუ-ს მხოლოდ წარსული ღირებულება არ ჰქონდეს და აწმყოშიც რამე ღირებულს ქმნიდეს, მაგრამ ჩვენ ხომ გვიყვარს წარსულის განდიდება და ზარზეიმით აღვნიშნავთ ჩამყაყებული, დაუმარხავი და გახრწნილი უნივერსიტეტის იუბილეს.loading...

კომენტარები:

ფართი შოპი